fbpx
Nyheter


 

2021-05-27

Grundingen Fastighets AB:s nyemission övertecknades

Grundingen Fastighets AB:s (”Grundingen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare har avslutats. Emissionen tecknades till 152,8 procent och Grundingen tillförs ca 25,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckningstiden i nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 8 april 2021. Totalt tecknades emissionen till 152,8 procent, varav 74,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 78,5 procent utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen i företrädesemissionen var 0,20 SEK per aktie.

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 25 670 738 SEK och antalet aktier att öka med 128 353 692 aktier. Efter att nyemissionen registrerats kommer Grundingens aktiekapital att uppgå till 115 518 322,80 SEK, fördelat på 577 591 614 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen visas som BTA fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.

”Vi är mycket glada över att aktieägarna i så stor utsträckning har deltagit i nyemissionen och visar fortsatt förtroende för bolagets fortsatta utveckling”,  säger Göran Johansson, styrelseordförande i Grundingen Fastighets AB.

Smedby