Nyheter

Positivt planbesked i Upplands Väsby

Grundingen Fastighets har erhållit positivt besked om att ta fram en ny detaljplan i Upplands Väsby, där bolaget utvecklar projektet Östra Frestaby. Beskedet medför en möjlighet att konvertera och införliva projektets kommersiella byggrätt i den befintliga bostadsbyggrätten.

läs mer