Dokument

Nyheter

Nyheter

Årsstämma 17 april 2018

Aktieägarna i Grundingen Fastighets AB, 559107-0049, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2018 kl. 13:00 i Stockholm, adress: Blasieholmsgatan 5. Inregistreringen börjar kl. 12:00…

läs mer