fbpx

Nyheter

Antagen detaljplan i Smedby

Detaljplanen för Grundingens projekt Smedby i Norrköping har vunnit laga kraft. Detaljplanen antogs redan för ett par år sedan men överklagades till Mark- och miljödomstolen.

läs mer