Moderna och funktionella bostäder

Grundingen Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag med ambitionen att utveckla bostäder i attraktiva lägen på tillväxtorter i Sverige. Projektutvecklingen fokuserar på moderna, funktionella och yteffektiva boenden som du kan trivas och växa i – helt enkelt bra och attraktiva bostäder som alla har råd att bo i.

Inbjudan till teckning av aktier i Grundingen Fastighets

Den 28 oktober 2019 beslutade styrelsen i Grundingen Fastighets AB, med stöd av det bemyndigande som årsstämman gav den 18 juni 2019, att genomföra en företrädesemission om högst 122 721 251 aktier. Emissionen, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, har en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie och kan inbringa Bolaget cirka 24,5 MSEK vid full teckning.

Läs mer om erbjudandet här >>

Norra Hamnen

Lysekil

Söderport

Norrköping

Valsjöberget

Åkersberga

Sandtorp

Norrköping

Tureholm

Trosa

Smedby

Norrköping

Östra Frestaby

Upplands Väsby

Torslanda

Göteborg

Senaste nytt

Grundingen säljer tomter till OBOS

Grundingen säljer tomter till OBOS

Grundingen Fastighets AB (publ) innehar, via sitt helägda dotterbolag Valsjöberget AB, ett markområde vid sjön Valsjön i Österåkers kommun där det totalt planeras för ca 140 bostäder.

läs mer

Projekt i urval

Söderport

Norrköping

Smedby

Norrköping

Östra Frestaby

Upplands Väsby

Torslanda

Göteborg

Grundingen Fastighets söker nya projekt