Smedby, Norrköping

Ett nytt bostadskvarter på ett attraktivt område i Norrköping

Grundingen Fastighets har av Norrköpings kommun tilldelats en markanvisning vid gamla Smedby IP i Norrköping. Här utvecklas sex rationella punkthus innehållande 154 nya bostäder. Lägenheterna kommer att vara upplåtna med bostadsrätt.

Ambitionen har varit att skapa ett bostadskvarter i symbios med naturen, riktat till en bred målgrupp. Lägenheterna blir därför flexibla och tillåter ett boende i flera generationer. Fokus ligger på tvåor och treor som erbjuder planlösningar med möjlighet till att skapa en “minitrea” eller “minifyra” om man önskar.

Detta nya bostadskvarter kommer att lyfta och tillvarata den omkringliggande miljön i Smedby, samt säkerställa kommunens högt ställda krav på god arkitektur. Smedby är en stadsdel i sydvästra Norrköping som ligger i närheten av flygplatsen. Området består av en blandad bebyggelse med friliggande villor, rad- och lamellhus.

Snabbfakta

BOENDEFORM
Bostadsrätt

ANTAL BOSTÄDER
154 bostadsrätter

STORLEK (BOA)
9 000

BYGGSTART
2020

ARKITEKT
Tengbom arkitekter

STATUS
Markanvisning. Grundingen har ett villkorat avtal om att förvärva marken, men betalning och tillträde har inte skett (Handpenning erlagd 10%).

Smedby

Lidagatan 15
603 61 Norrköping